English

Історія кафедри Персоналії Навчальний процес Наукова діяльність Науковий семінар Студенту Бібліотека

Персоналії

Федоренко Юлія Володимирівна

асистент

Scopus Author ID: 58775030800

ORCID iD: 0000-0001-5791-0943

Контакти

механіко-математичний факультет, кім. 504,
тел.: 259-05-90,
e-mail: iuliiafedorenko.knu.ua

Загальна інформація

2004-2010 – студентка механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (диплом магістра математики, кафедра інтегральних та диференціальних рівнянь). 2010-2013 – аспірантка кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (науковий керівник – академік НАН України, д.ф.-м.н., проф. М.О.Перестюк). З 2013 року працює на посаді асистента кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладацька робота

Нормативні курси: диференціальні рівняння, математична економіка, педагогіка та методика викладання математики, наукові семінари для студентів 4 курсу бакалаврату та студентів магістратури.

Наукова діяльність

Основні напрями наукової діяльності: дослідження динамічних систем з хаотичною поведінкою траєкторій, породжених маловимірними відображеннями та системами диференціальних рівнянь з імпульсною дією, зокрема дослідженя періодичних траєкторій та їх співіснування.

Основні публікації

М.В.Плахотник, В.В.Федоренко, Ю.В. Федоренко, “Одновимірні динамічні системи з обмеженими у сукупності потужностями орбіт”. Вісник київського університету. Серія: фіз.-мат. науки, 2006, № 4.

В.В.Федоренко, Ю.В. Федоренко, С.С. Мясін, “Типи циклів композицій неперервних відображень інтервалу”. Математичний вісник НТШ, 2010, т. 7.

М.В.Плахотник, В.В.Федоренко, Ю.В. Федоренко, “Неперервні відображення одновимірного многовиду з замкненою множиною періодичних точок”. Збірник праць Інституту математики НАН України, 2010, т. 7, № 3.

Т.В. Тищук, Ю.В. Федоренко, “Співіснування узагальнених періодичних розв'язків крайової задачі для симетричної гіперболічної системи рівнянь з частинними похідними”. Буковинський математичний журнал, 2015, Т. 3, № 1.

В.В.Федоренко, Ю.В. Федоренко, “Типи циклів одного класу одновимірних динамічних систем”. Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука, 7-10 жовтня 2017 року, Київ: Т.1.

Галерея

© КНУ імені Тараса Шевченка
кафедра інтегральних та диференціальних рівнянь
Всі права захищено