English

Історія кафедри Персоналії Навчальний процес Наукова діяльність Науковий семінар Студенту Бібліотека

Науковий семінар

На базі кафедри працює науковий семінар з диференціальних рівнянь (з 2019 року – спільно з кафедрою загальної математики).

Засновниками семінару є академіки НАН України А.М. Самойленко та М.О. Перестюк.

Керівники семінару О.М. Станжицький та О.В. Капустян.

Контакти: ostanzh@gmail.com, kapustyan@knu.ua

Оголошення про семінар

21.03.2024
Відбудеться чергове засідання наукового семінару о 16:00 в ауд. Zoom (https://knu-ua.zoom.us/j/3473207269?pwd=RU9MMFY2ZlVkQWo1aVRHS3JtcDNJdz09)
Тема доповіді: "Робастна стійкість глобальних атракторів еволюційних систем без єдиності "
Доповідач: Юсипів Тарас Васильович ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка )

01.02.2024
Відбудеться чергове засідання наукового семінару о 16:00 в ауд. Zoom (https://knu-ua.zoom.us/j/3473207269?pwd=RU9MMFY2ZlVkQWo1aVRHS3JtcDNJdz09)
Тема доповіді: "Обмежені розв'язки диференціальних рівнянь з кусково-сталими коефіцієнтами "
Доповідач: Печериця Олексій Анатолійович ( )

19.10.2023
Відбудеться чергове засідання наукового семінару о 16:00 в ауд. Zoom (https://knu-ua.zoom.us/j/3473207269?pwd=RU9MMFY2ZlVkQWo1aVRHS3JtcDNJdz09)
Тема доповіді: "Про розв'язність однієї задачі оптимального керування для нелінійного параболічного рівняння "
Доповідач: Капустян О.В. ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка )

30.08.2023
Відбудеться чергове засідання наукового семінару о 14:00 в ауд. Zoom (https://us02web.zoom.us/j/7567404926?pwd=dGdheDhyVWlUM3A1V3VuTTJBdmRVUT09)
Тема доповіді: "Обмежені розв’язки різницевих рівнянь другого порядку зі стрибком операторних коефіцієнтів "
Доповідач: Кравець В.П. ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка )
за матеріалами дисертації на ступінь доктора філософії

24.05.2023
Відбудеться чергове засідання наукового семінару о 17:00 в ауд. Zoom (https://knu-ua.zoom.us/j/3473207269?pwd=RU9MMFY2ZlVkQWo1aVRHS3JtcDNJdz09)
Тема доповіді: "Двоточкова крайова задача для лінійних стохастичних диференціальних рівнянь "
Доповідач: Репнін Руслан ( Інститут математики НАН України )

17.10.2019
Відбудеться чергове засідання наукового семінару о 10:35 (2 пара) в ауд. 504
Тема доповіді: "Застосування асимптотичних методів до задач оптимального керування функціонально-диференціальними системами "
Доповідач: Кічмаренко Ольга Дмитрівна ( Одеський національний університет імені І.І. Мечникова )
за матеріалами докторської дисертації

29.11.2018
Відбудеться чергове засідання наукового семінару о 12:20 (3 пара) в ауд. 22
Тема доповіді: "Якісний аналіз нелінійних параболічних рівнянь та систем високого порядку "
Доповідач: Таранець Роман Михайлович ( Інститут прикладної математики і механіки НАН України )
за матеріалами докторської дисертації

27.09.2018
Відбудеться чергове засідання наукового семінару о 12:20 (3 пара) в ауд. 21
Тема доповіді: "Усереднення диференціальних включень зі змінною розмірністю "
Доповідач: Плотніков Андрій Андрійович ( Одеський національний університет імені І.І. Мечникова )
за матеріалами кандидатської дисертації»

17.05.2018
Відбудеться чергове засідання наукового семінару о 10:35 (2 пара) в ауд. 306
Тема доповіді: "Умови розв'язності матричних крайових задач для систем диференціальних рівнянь "
Доповідач: Сисоєв Денис Віталійович ( Донбаський державний педагогічний університет )

12.04.2018
Відбудеться чергове засідання наукового семінару о 10:35 (2 пара) в ауд. 306
Тема доповіді: "Сингулярні немонотонні функції канторівського типу та їх фрактальні властивості "
Доповідач: Свинчук Ольга Василівна ( Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова )

16.11.2017
Відбудеться чергове засідання наукового семінару о 10:35 (2 пара) в ауд. 504
Тема доповіді: "Про обмежені та інтегровні зі степенем p розв’язки різницевих та диференціальних рівнянь у банаховому просторі "
Доповідач: Сиротенко Антон Володимирович ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка )

09.11.2017
Відбудеться чергове засідання наукового семінару о 10:35 (2 пара) в ауд. 504
Тема доповіді: "Асимптотичне інтегрування сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь з виродженнями "
Доповідач: Самусенко П.Ф. ( Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова )

19.10.2017
Відбудеться чергове засідання наукового семінару о 10:35 (2 пара) в ауд. 504
Тема доповіді: "Атрактори нескінченновимірних імпульсних динамічних систем "
Доповідач: Романюк Ірина Вікторівна ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка )

12.10.2017
Відбудеться чергове засідання наукового семінару о 10:35 (2 пара) в ауд. 504
Тема доповіді: "Обмежені та сумовні розв'язки різницевого рівняння зі стрибком операторного коефіцієнта "
Доповідач: Гончар І.В. ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка )

05.10.2017
Відбудеться чергове засідання наукового семінару о 10:35 (2 пара) в ауд. 504
Тема доповіді: "Нетерові крайові задачі для інтегральних та інтегро-диференціальних рівнянь "
Доповідач: Козлова Надія Олександрівна ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка )

28.09.2017
Відбудеться чергове засідання наукового семінару о 10:35 (2 пара) в ауд. 504
Тема доповіді: "Оптимальне керування системами диференціальних рівнянь на часових шкалах "
Доповідач: Лаврова Ольга Євгенівна ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка )

21.09.2017
Відбудеться чергове засідання наукового семінару о 10:35 (2 пара) в ауд. 504
Тема доповіді: "Існування та властивості узагальнених розв'язків деяких типів квазілінійних диференціальних рівнянь та систем з головною частиною дивергерентного типу "
Доповідач: Яременко Микола Іванович ( Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського )

30.03.2017
Відбудеться чергове засідання наукового семінару о 12:20 (3 пара) в ауд. 22
Тема доповіді: "Нові типи фракталів: макро-, мульти-, топологічні, евклідові та банахові "
Доповідач: Банах Тарас Онуфрійович ( Ужгородський національний університет )

18.03.2017
Відбудеться чергове засідання наукового семінару о 10:35 (2 пара) в ауд. 210
Тема доповіді: "Обмежені розв'язки та інтегральні многовиди диференціальних рівнянь з виродженнями "
Доповідач: Король Юрій Юрійович ( Ужгородський національний університет )
за матеріалами кандидатської дисертації

27.03.2016
Відбудеться чергове засідання наукового семінару о 12:20 (3 пара) в ауд. 210
Тема доповіді: "Задача Коші та нелокальні багатоточкові задачі для еволюційних рівнянь першого порядку за часовою змінною "
Доповідач: Мартинюк Ольга Василівна ( Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича )
за матеріалами докторської дисертації

27.10.2016
Відбудеться чергове засідання наукового семінару о 10:35 (2 пара) в ауд. 303
Тема доповіді: "Наближені регулятори для нескінченновимірних систем зі швидко коливними коефіцієнтами "
Доповідач: Русіна Аліна Володимирівна ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка )

24.03.2016
Відбудеться чергове засідання наукового семінару о 12:20 (3 пара) в ауд. 309
Тема доповіді: "Устойчивость от входа к состоянию и большие связные системы "
Доповідач: Дашковский Сергей ( Wurzburg University, Germany )

03.12.2015
Відбудеться чергове засідання наукового семінару о 10:35 (2 пара) в ауд. 210
Тема доповіді: "Співіснування періодичних кусково-сталих розв'язків нелінійних крайових задач для лінійних диференціальних рівнянь з частинними похідними першого порядку "
Доповідач: Тищук Тетяна Володимирівна ( )

12.11.2015
Відбудеться чергове засідання наукового семінару о 10:35 (2 пара) в ауд. 210
Тема доповіді: "Траєкторні та глобальні атрактори класів квазілінійних неоднозначно розв’язних еволюційних систем "
Доповідач: Горбань Н.В. ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка )
за матеріалами кандидатської дисертації

04.06.2015
Відбудеться чергове засідання наукового семінару о 10:35 (2 пара) в ауд. 207
Тема доповіді: "Асимптотичні солітоноподібні розв'язки сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами "
Доповідач: Самойленко Юлія Іванівна ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка )

27.09.2012
Відбудеться чергове засідання наукового семінару о 12:20 (3 пара) в ауд. 22
Тема доповіді: "Дослідження резонансних коливних процесів у маловимірних гамільтонових системах "
Доповідач: Вакал Юлія Євгеніївна ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка )
за матеріалами кандидатської дисертації

20.09.2012
Відбудеться чергове засідання наукового семінару о 12:20 (3 пара) в ауд. 22
Тема доповіді: "Існування розв'язків диференціальних рівнянь зі зсувом аргументу та необмеженими операторними коефіцієнтами в банаховому просторі "
Доповідач: Ільченко Юлія Василівна ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка )
за матеріалами кандидатської дисертації

19.04.2012
Відбудеться чергове засідання наукового семінару о 10:35 (2 пара) в ауд. 208
Тема доповіді: "Асимптотика решений цилиндрических систем нелинейных дифференциальных уравнений "
Доповідач: Владова Олена Сергіївна ( Одеський національний університет імені І.І. Мечникова )
за матеріалами кандидатської дисертації

16.02.2012
Відбудеться чергове засідання наукового семінару о 10:35 (2 пара) в ауд. 208
Тема доповіді: "Асимптотична поведінка та коливність розв'язків стохастичних рівнянь Іто "
Доповідач: Новак І.Г. ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка )
за матеріалами кандидатської дисертації

09.02.2012
Відбудеться чергове засідання наукового семінару о 10:35 (2 пара) в ауд. 208
Тема доповіді: "Акретивні оператори та нелінійні напівгрупи стиску "
Доповідач: Яременко Микола Іванович ( Національний технічний університет України "КПІ" )
за матеріалами кандидатської дисертації

17.11.2011
Відбудеться чергове засідання наукового семінару о 10:35 (2 пара) в ауд. 121а
Тема доповіді: "Властивості розв'язків двопараметричної дискретної системи Вольтерри "
Доповідач: Лукаш Катерина Василівна ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка )
за матеріалами кандидатської дисертації

22.09.2011
Відбудеться чергове засідання наукового семінару о 10:35 (2 пара) в ауд. 121а
Тема доповіді: "Акретивні оператори та нелінійні напівгрупи стиску "
Доповідач: Яременко Микола Іванович ( Національний технічний університет України "КПІ" )
за матеріалами кандидатської дисертації

17.02.2011
Відбудеться чергове засідання наукового семінару о 12:20 (3 пара) в ауд. 206
Тема доповіді: "Нормально-розв'язні крайові задачі для диференціальних рівнянь в банахових просторах "
Доповідач: Панасенко Євген Валерійович ( Запорізький національний університет )
за матеріалами кандидатської дисертації

16.12.2010
Відбудеться чергове засідання наукового семінару о 10:35 (2 пара) в ауд. 33
Тема доповіді: "Наближення обмежених розв'язків різницевих та диференціальних рівнянь в абстрактних просторах розв'язками відповідних задач Коші "
Доповідач: Романенко Вікторія Миколаївна ( Національний університет харчових технологій )

09.12.2010
Відбудеться чергове засідання наукового семінару о 10:35 (2 пара) в ауд. 33
Тема доповіді: "Моделювання та дослідження стійкості неперервно-дискретних процесів, зокрема в умовах нечіткості "
Доповідач: Бичков Олексій Сергійович ( )
за матеріалами докторської дисертації

07.10.2010
Відбудеться чергове засідання наукового семінару о 12:20 (3 пара) в ауд. 33
Тема доповіді: "Асимптотичні солітоноподібні розв'язки сингулярно збуреного рівняння Кортевега - де Фріза "
Доповідач: Самойленко Юлія Іванівна ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка )

29.04.2010
Відбудеться чергове засідання наукового семінару о 12:20 (3 пара) в ауд.
Тема доповіді: "Метод усереднення в задачах оптимального керування звичайними диференціальними рівняннями "
Доповідач: Добродзій Тетяна Василівна ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка )
за матеріалами кандидатської дисертації

25.03.2010
Відбудеться чергове засідання наукового семінару о 12:20 (3 пара) в ауд.
Тема доповіді: "Абсолютна стійкість розв'язків параболічних диференціально-різницевих рівнянь "
Доповідач: Кушнір Валентина Петрівна ( Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне )

18.03.2010
Відбудеться чергове засідання наукового семінару о 12:20 (3 пара) в ауд.
Тема доповіді: "Лінійні системи диференціальних рівнянь та рівнянь із запізненням з точкою звороту "
Доповідач: Ключник Інна Геннадіївна ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка )
за матеріалами кандидатської дисертації

11.03.2010
Відбудеться чергове засідання наукового семінару о 12:20 (3 пара) в ауд.
Тема доповіді: "Диференціальні рівняння першого порядку в банаховому просторі "
Доповідач: Чайковський Андрій Володимирович ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка )
за матеріалами докторської дисертації

Галерея

© КНУ імені Тараса Шевченка
кафедра інтегральних та диференціальних рівнянь
Всі права захищено