English

Історія кафедри Персоналії Навчальний процес Наукова діяльність Науковий семінар Студенту Бібліотека

Студенту

<< Назад

Програми курсів

Бібліотека

Теми курсових та кваліфікаційних робіт

Капустян О.В.

магістри 2 курс, математика

Методи теорії глобальних атракторів при дослідженні якісної поведінки системи Хопфа

Якісний аналіз еволюційних моделей імпульсної вакцинації

Якісний аналіз еволюційних включень

магістри 1 курс, математика

Стійкість від входу до стану для нелінійних еволюційних систем

Задачі з нескінченим горизонтом в теорії оптимального керування

Застосування еволюційних алгоритмів в якісні теорії диференціальних рівнянь

Собчук В.В.

магістри 2 курс, середня освіта

Методика навчання логарифмічних рівнянь та нерівностей з параметрами в закладах загальної середньої освіти

Періодичні розв'язки рівняння Лієнара з імпульсною дією

магістри 2 курс, математика

Періодичні розв'язки рівняння Лієнара з імпульсною дією

магістри 2 курс, прикладна та теоретична статистика

Граничні цикли у системах Льєнара

Якісна поведінка розв'язків рівняння математичного маятника з імпульсною дією

магістри 1 курс, комп. математика

Алгоритми комп'ютерного моделювання задач прогнозування в економічних системах (курсовий проєкт)

4 курс, комп'ютерна математика

Реалізація алгоритмів штучного інтелекту в задачах прийняття рішень

Математичні методи моделювання бізнес-процесів

3 курс, середня освіта

Застосування сучасних інформаційних технологій при вивченні теми "Многогранники"

Технології розв'язування алгебраїчних рівнянь засобами систем комп'ютерної алгебри

Технології побудови графіків функцій засобами систем комп'ютерної алгебри

Методика вивчення змістової лінії "Функції" в базовій школі

Парасюк І.О.

магістри 2 курс, математика

Якісний та комп’ютерний аналіз систем типу ФітцХью-Нагумо

Крайові задачі на півосі для нерівномірно гіперболічних систем

магістри 1 курс, математика

Обмежені розв’язки систем з нерівномірною дихотомією

5 курс, математика (заочн.)

Сингулярна задача з граничними умовами на нескінченності для квазілінійних рівнянь другого порядку

Дослідження асимптотичних траєкторій двовимірних систем

4 курс, математика

Біфуркації граничних циклів у двопараметричних системах на площині

Городній М.Ф.

магістри 2 курс, математика

Обмежені розв’язки одного різницевого рівняння з квадратичною нелінійністю

Зв’язок між обмеженими розв’язками диференціального і відповідного різницевого рівняння

магістри 1 курс, математика

Різницеве рівняння з оператором диференціювання

4 курс, математика

Визначник Вандермонда і розв’язування задач Коші для різницевих рівнянь

Ловейкін Ю.В.

4 курс, математика

Нулі розв’язків автономного диференціального рівняння другого порядку

3 курс, математика

Дисипативні системи. Осцилятор з кулонівським тертям

Дослідження нелінійної системи диференціальних рівнянь

4 курс, математика (заочн.)

Узагальнена система Лотка – Вольтерра

Трисекторна модель економіки

Маятник зі сталим моментом

Динаміка фінансового активу

Узагальнена модель Тобіна

Модель Калдора

Сукретна А.В.

4 курс, математика

Оптимальне керування зі зворотнім зв'язком для хвильового процесу

4 курс, математика (заочн.)

Інтегрування диференціальних рівнянь рядами

Крайові задачі для звичайних диференціальних рівнянь другого порядку

Неокласична модель Рамсея розвитку односекторної економіки

Моделі взаємодії двох популяцій

Складні положення рівноваги

Особливі точки тримірних систем

Касімова Н.В.

магістри 2 курс, математика

Періодичні розв'язки виродженої параболічної варіаційної нерівності

магістри 1 курс, комп'ютерна математика

Метод Фаедо-Гальоркіна для еволюційних рівнянь другого порядку з некоерцитивними відображеннями

4 курс, статистика

Існування усереднених оптимальних стратегій для процесів прийняття рішень з необмеженими вартостями

Галерея

© КНУ імені Тараса Шевченка
кафедра інтегральних та диференціальних рівнянь
Всі права захищено