Українська

History Personals Teaching process Scientific process Scientific seminar Student Library

Personals

Fedorenko Juliya Volodymyrivna

Assistant

Contacts

mechanics and mathematics faculty, room 504
тел.: 259-05-90,
e-mail: juliamfed@gmail.com

General information

2004-2010 – student of the Mechanics and Mathematics Faculty, Taras Shevchenko National University of Kyiv, (Master's degree in Mathematics, Integral and Differential Equations Department). 2010-2013 – post-graduate student of the Mechanics and Mathematics Faculty, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Integral and Differential Equations Department. The superior is the Academician of National Academy of Sciences of Ukraine, Sc.D. in Mathematics, professor Perestyuk Mykola Oleksijovych. Since 2013 work as the Assistant of Integral and Differential Equations Department of the Mechanics and Mathematics Faculty, Taras Shevchenko National University of Kyiv.

Teaching activity

Normative courses: Differential Equations, Pedagogics and Methodics of Mathematics Teaching, Mathematical Economics, scientific seminars for students of 4 course and for magisters.

Scientific work

The field of scientific interests: research of dynamical systems with chaotic behavior of trajectories which are generated by low dimensional maps and by systems of differential equations with impulse action, in particular, the investigation of periodic trajectories and their coexistence.

Main publications

М.В.Плахотник, В.В.Федоренко, Ю.В. Федоренко, “Одновимірні динамічні системи з обмеженими у сукупності потужностями орбіт”. Вісник київського університету. Серія: фіз.-мат. науки, 2006, № 4.

В.В.Федоренко, Ю.В. Федоренко, С.С. Мясін, “Типи циклів композицій неперервних відображень інтервалу”. Математичний вісник НТШ, 2010, т. 7.

М.В.Плахотник, В.В.Федоренко, Ю.В. Федоренко, “Неперервні відображення одновимірного многовиду з замкненою множиною періодичних точок”. Збірник праць Інституту математики НАН України, 2010, т. 7, № 3.

Т.В. Тищук, Ю.В. Федоренко, “Співіснування узагальнених періодичних розв'язків крайової задачі для симетричної гіперболічної системи рівнянь з частинними похідними”. Буковинський математичний журнал, 2015, Т. 3, № 1.

В.В.Федоренко, Ю.В. Федоренко, “Типи циклів одного класу одновимірних динамічних систем”. Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука, 7-10 жовтня 2017 року, Київ: Т.1.

Galary

© Taras Shevchenko National University of Kyiv
Integral and Differential Equations Department
All rights reserved