Українська

History Personals Teaching process Scientific process Scientific seminar Student Library

Personals

Loveikin Yuriy Vyacheslavovych

Ph.D. (in Mathematics), associate professor

Scopus Author ID: 14066140800

ORCID iD: 0000-0003-4570-563X

Google Scholar

Curriculum Vitae

Contacts

mechanics and mathematics faculty, room 504,
phone no.: 259-05-90,
e-mail: y.loveikin@knu.ua

General information

In 2003 graduated from Taras Shevchenko National University of Kyiv and took Master’s of Mathematics degree. 2003 - 2006 - post-graduate student. Since 2006 works at Taras Shevchenko National University of Kyiv: from 2006 to 2012 as assistant professor of Integral and Differential Equations Department and from 2012 as associated professor. In 2009 defended his PH.D. thesis "Studies of multifrequency oscillations of near-integrable locally Hamiltonian systems". Since 2014 - associate professor, Department of integral and differential equations.

Teaching activity

Normative courses: "Differential Equations", "Variational calculus and optimization methods", "Optimization methods", "Programming languages", "Fundamentals of actuarial and financial analysis"; special courses: "Introduction to Qualitative Theory of Differential Equations", "Analitic and Geometric Methods of Nonlinear Differential Equations Analysis", "Multifrequency Oscillations and Elements of Oscillation Processes Theory", "Dynamic systems optimization".

Scientific work

The field of scientific interests: perturbation theory of integrable Hamiltonian and locally Hamiltonian systems, optimal control.

Main publications

Диференціальні рівняння: задачі, методи розв'язування, комп'ютерний практикум. Навч. посібн. / Капустян О.В., Касімова Н.В., Ловейкін Ю.В., Сукретна А.В., Федоренко Ю.В. - К., 2023. – 135 с.

Ловейкін Ю.В., Сукретна А.В. Аналіз та оптимізація коливних процесів у двомасовій системі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка Серія: фізико-математичні науки. – 2018. – № 1. – С. 30-33.

Горбань Н.В., Ловейкін Ю.В., Сукретна А.В., Фартушний І.Д. Диференціальні рівняння: теорія та застосування. Навч. посібн. - К.: НТУУ "КПІ", 2014. – 218 с.

Ловейкін Ю.В. Керування коливними процесами в одній двомасовій системі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка Серія: фізико-математичні науки. – 2012. – № 4. – С. 60-63.

Ловейкін Ю.В. Наближений синтез керування з двома точками переключення для параболічного процесу. Обчислювальний експеримент // Аналітична механіка та її застосування. Збірник праць Ін-ту математики НАН України. – 2012. – Т. 9. – № 1. – С. 345-351.

Ловейкін Ю.В. Стаціонарні точки твердого тіла з вібруючою точкою закріплення // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. матем. і інформ. – 2011. – Вип. 22. – С. 81-85.

Перестюк М.О., Станжицький О.М., Капустян О.В., Ловейкін Ю.В. Варіаційне числення та методи оптимізації. Навч. посібн. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2010. – 144 с.

Диференціальні рівняння. Завдання кредитно-модульного контролю для студентів механіко-математичного факультету. Упорядники: Парасюк І.О., Станжицький О.М., Капустян О.В., Чернікова О.С., Сукретна А.В., Ловейкін Ю.В., Задоянчук Н.В. Під редакцією академіка НАН України М.О. Перестюка. – К.: Відділ оперативної поліграфії механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2010. – 43 с.

Ловейкін Ю.В. Збурення інваріантних торів, які розшаровують центральний многовид умовно інтегровних локально гамільтонових систем // Математичний вісник НТШ. – 2007. – Т. 4. – С. 177-192.

Loveikin, Yu.V., Parasyuk, I.O. Invariant tori of locally Hamiltonian systems close to conditionally integrable systems // Ukr. Math. J. – 2007. – 59, № 1. – P. 70–99.

Loveikin, Yu.V., Parasyuk, I.O. Bifurcation of coisotropic invariant tori under locally Hamiltonian perturbations of integrable systems and nondegenerate deformation of symplectic structure // Nonlinear Oscillations. – 2006. - 6, № 2. – P. 215-225.

Loveikin Yu. V., Parasyuk I. O. Theorem on perturbation of coisotropic invariant tori of locally Hamiltonian systems and its applications // Nonlinear oscillations. – 2005. – 8, № 4. – P. 487-512.

Ловейкін Ю.В., Парасюк І.О. Загальна КАМ-теорема для коізотропних інваріантних торів гамільтонових систем // Вісник Київського університету. Математика. Механіка. – 2004. – № 11. – С. 53-58.

Galary

© Taras Shevchenko National University of Kyiv
Integral and Differential Equations Department
All rights reserved