www.univ.kiev.ua www.univ.kiev.ua www.mechmat.univ.kiev.ua Головна Українська Русский

History Personals Teaching process Scientific process Scientific seminar International relations Student Library

Scientific seminar

The Department has scientific seminar on differential equations, which is leaded by Academicians A.M. Samoilenko and M.O. Perestyuk.

Seminar announcement

27.09.2012
Regular meeting of the scientific seminar will take place at 12:20 (3 пара) , room 22
Lecture subject: "Дослідження резонансних коливних процесів у маловимірних гамільтонових системах "
Lecturor: Вакал Юлія Євгеніївна ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка )
за матеріалами кандидатської дисертації

20.09.2012
Regular meeting of the scientific seminar will take place at 12:20 (3 пара) , room 22
Lecture subject: "Існування розв'язків диференціальних рівнянь зі зсувом аргументу та необмеженими операторними коефіцієнтами в банаховому просторі "
Lecturor: Ільченко Юлія Василівна ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка )
за матеріалами кандидатської дисертації

19.04.2012
Regular meeting of the scientific seminar will take place at 10:35 (2 пара) , room 208
Lecture subject: "Асимптотика решений цилиндрических систем нелинейных дифференциальных уравнений "
Lecturor: Владова Олена Сергіївна ( Одеський національний університет імені І.І. Мечникова )
за матеріалами кандидатської дисертації

16.02.2012
Regular meeting of the scientific seminar will take place at 10:35 (2 пара) , room 208
Lecture subject: "Асимптотична поведінка та коливність розв'язків стохастичних рівнянь Іто "
Lecturor: Новак І.Г. ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка )
за матеріалами кандидатської дисертації

09.02.2012
Regular meeting of the scientific seminar will take place at 10:35 (2 пара) , room 208
Lecture subject: "Акретивні оператори та нелінійні напівгрупи стиску "
Lecturor: Яременко Микола Іванович ( Національний технічний університет України "КПІ" )
за матеріалами кандидатської дисертації

17.11.2011
Regular meeting of the scientific seminar will take place at 10:35 (2 пара) , room 121а
Lecture subject: "Властивості розв'язків двопараметричної дискретної системи Вольтерри "
Lecturor: Лукаш Катерина Василівна ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка )
за матеріалами кандидатської дисертації

22.09.2011
Regular meeting of the scientific seminar will take place at 10:35 (2 пара) , room 121а
Lecture subject: "Акретивні оператори та нелінійні напівгрупи стиску "
Lecturor: Яременко Микола Іванович ( Національний технічний університет України "КПІ" )
за матеріалами кандидатської дисертації

17.02.2011
Regular meeting of the scientific seminar will take place at 12:20 (3 пара) , room 206
Lecture subject: "Нормально-розв'язні крайові задачі для диференціальних рівнянь в банахових просторах "
Lecturor: Панасенко Євген Валерійович ( Запорізький національний університет )
за матеріалами кандидатської дисертації

16.12.2010
Regular meeting of the scientific seminar will take place at 10:35 (2 пара) , room 33
Lecture subject: "Наближення обмежених розв'язків різницевих та диференціальних рівнянь в абстрактних просторах розв'язками відповідних задач Коші "
Lecturor: Романенко Вікторія Миколаївна ( Національний університет харчових технологій )

09.12.2010
Regular meeting of the scientific seminar will take place at 10:35 (2 пара) , room 33
Lecture subject: "Моделювання та дослідження стійкості неперервно-дискретних процесів, зокрема в умовах нечіткості "
Lecturor: Бичков Олексій Сергійович ( )
за матеріалами докторської дисертації

07.10.2010
Regular meeting of the scientific seminar will take place at 12:20 (3 пара) , room 33
Lecture subject: "Асимптотичні солітоноподібні розв'язки сингулярно збуреного рівняння Кортевега - де Фріза "
Lecturor: Самойленко Юлія Іванівна ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка )

29.04.2010
Regular meeting of the scientific seminar will take place at 12:20 (3 пара) , room
Lecture subject: "Метод усереднення в задачах оптимального керування звичайними диференціальними рівняннями "
Lecturor: Добродзій Тетяна Василівна ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка )
за матеріалами кандидатської дисертації

25.03.2010
Regular meeting of the scientific seminar will take place at 12:20 (3 пара) , room
Lecture subject: "Абсолютна стійкість розв'язків параболічних диференціально-різницевих рівнянь "
Lecturor: Кушнір Валентина Петрівна ( Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне )

18.03.2010
Regular meeting of the scientific seminar will take place at 12:20 (3 пара) , room
Lecture subject: "Лінійні системи диференціальних рівнянь та рівнянь із запізненням з точкою звороту "
Lecturor: Ключник Інна Геннадіївна ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка )
за матеріалами кандидатської дисертації

11.03.2010
Regular meeting of the scientific seminar will take place at 12:20 (3 пара) , room
Lecture subject: "Диференціальні рівняння першого порядку в банаховому просторі "
Lecturor: Чайковський Андрій Володимирович ( Київський національний університет імені Тараса Шевченка )
за матеріалами докторської дисертації

Galary

© Taras Shevchenko National University of Kyiv
Integral and Differential Equations Department
All rights reserved